Warning: Division by zero in /furanet/sites/nemesis-edu.eu/web/htdocs/wp-content/themes/morpheus/template-sectioned.php on line 102
bg image

Community – Cover

Παιδί δε μεγαλώνει σε σπίτι μοναχό, μα θέλει κι άλλα σπίτια, ολόκληρο χωριό

Community – Teachers and educators

Εκπαιδευτικοί

Ξέρουμε ότι νοιάζεστε πολύ για τους μαθητές σας. Ξέρουμε ότι προσπαθείτε να συμβαδίζετε με τις τελευταίες εκπαιδευτικές εξελίξεις, συμμετέχοντας σε σεμινάρια ώστε να μπορείτε να παρέχετε την καλύτερη εκπαίδευση στα παιδιά, να καινοτομείτε μέσα στην τάξη και να συμβάλετε στην ανάπτυξη όλων εκείνων των δεξιοτήτων που απαιτούνται από την σύγχρονη εποχή. Ωστόσο ξέρουμε ότι αυτό δεν είναι πάντα εύκολο.

Στο NEMESIS συνεργαζόμαστε με εκπαιδευτικούς για την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και πρακτικών που μπορούν να βοηθήσουν τους μαθητές να ευαισθητοποιηθούν κοινωνικά και να αναπτύξουν δεξιότητες καινοτομίας. Το έργο αναπτύσσει ένα εγχειρίδιο με οδηγίες για την δημιουργία και υλοποίηση εργαστηρίων συν-δημιουργίας στα σχολεία – τα οποία αποτελούν τη βάση του εκπαιδευτικού μας μοντέλου – ώστε να παρέχει στους εκπαιδευτικούς παραδείγματα και καλές πρακτικές. Επίσης αναπτύσσεται ένα εγχειρίδιο για τη χρήση της μεθόδου της ψηφιακής αφήγησης καθώς και μία online πλατφόρμα μάθησης μέσα από την οποία μπορείτε να δικτυωθείτε με άλλους εκπαιδευτικούς και κοινωνικούς επιχειρηματίες.

Αν σαν ενδιαφέρει να μάθετε περισσότερα και να πειραματιστείτε με το εκπαιδευτικό μας μοντέλο τότε θα μπορούσατε να συμμετέχετε στην ανοιχτή πιλοτική εφαρμογή που ξεκινάει την σχολική περίοδο 2019-2020.

“Θέλω οι μαθητές μου να πιστεύουν ότι μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο, ότι μπορούν να είναι ευτυχισμένοι και ότι μπορούν να είναι αυτοί που θα ορίσουν την πορεία τους. Και εγώ, θέλω να είμαι εκεί και να τους βοηθώ να βρουν τον τρόπο για να το πετύχουν”

Aline Santos
Δασκάλα στο σχολείο AEMaia της Πορτογαλίας

Community – Social innovators

Κοινωνικοί επιχειρηματίες και φορείς κοινωνικής καινοτομίας

Είσαι κοινωνικός επιχειρηματίας ή αντιπροσωπεύεις κάποιον φορέα που ασχολείται με την κοινωνική καινοτομία; Θα ήθελες να μοιραστείς τη γνώση και την εμπειρία σου με μαθητές;

Το όραμα που αντιπροσωπεύεις και οι εμπειρίες σου έχουν την δύναμη να αποτελέσουν έμπνευση για τους μαθητές και να τους βοηθήσουν να γίνουν οι αυριανοί κοινωνικοί επιχειρηματίες.

Με τη συμμετοχή σου στο NEMESIS θα έχεις την ευκαιρία να αποτελέσεις έμπνευση για άλλους! Θα γνωρίσεις πολλούς κοινωνικούς επιχειρηματίες και θα συνεργαστείς με δασκάλους και μαθητές. Θα συμμετέχεις στην δημιουργία εκπαιδευτικών projects όπου οι μαθητές θα προσπαθούν να επιλύσουν πραγματικά προβλήματα που εμποδίζουν τη βιώσιμη ανάπτυξη της κοινωνίας μας. Θα βοηθήσεις τους μαθητές παρέχοντας τους συμβουλές και καθοδήγηση μέσα από διαπροσωπικές και εξ αποστάσεως συναντήσεις.

περισσότερα

“Θα θέλατε να δείτε περισσότερους κοινωνικούς επιχειρηματίες;Μπορείτε να φανταστείτε ένα μέλλον όπου όλοι προσπαθούν να κάνουν τον κόσμο μας ένα καλύτερο μέρος;”

Νατάσα Αθανασιάδου
Κοινωνική επιχειρηματίας και ιδρύτρια της εταιρείας Generation Generous

Community – Policymakers

Φορείς χάραξης πολιτικής

“Πρέπει να προχωρήσουμε σε μια διαφορετική μορφή εκπαίδευσης και σε νέους τρόπους διασύνδεσης της τοπικής κοινωνίας, των σχολείων και των πανεπιστημίων. Το έργο αυτό μπορεί να προσφέρει νέες συνεργασίες, νέες ιδέες και νέους τρόπους δικτύωσης που θα μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε τα προβλήματα της εκπαίδευσης και να ενεργοποιηθούμε για την επίλυση τους”

Νίκος Αμανατίδης
Δάσκαλος και συντονιστής έργων στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας

Είναι ευρέως γνωστό ότι οι δεξιότητες που σχετίζονται με την επιχειρηματικότητα μπορούν να καλλιεργηθούν και με τη σειρά τους να συμβάλουν στη διάδοση μίας επιχειρηματικής κουλτούρας η οποία θα συμβάλει θετικά στην ανάπτυξη της κοινωνία μας.

Η ανάπτυξη επιχειρηματικής κουλτούρας και δεξιοτήτων αποτελεί βασική πολιτική προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών εδώ και πολλά χρόνια. Η πρώτη αναφορά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη σημασία της επιχειρηματικής εκπαίδευσης έγινε το 2003, με τη δημοσίευση του European Green Paper on Entrepreneurship in Europe. Από το 2006, η Επιτροπή όρισε την “πρωτοβουλία και την επιχειρηματικότητα” ως μία από τις οκτώ βασικές δεξιότητες που είναι απαραίτητες για τη δημιουργία μίας κοινωνία που βασίζεται στη γνώση. Το 2016 η Επιτροπή δημοσίευσε το Πλαίσιο Επιχειρηματικών Δεξιοτήτων, το οποίο όρισε την επιχειρηματικότητα ως δεξιότητα με στόχο να δημιουργήσει μία γέφυρα μεταξύ του κόσμου της εκπαίδευσης και της εργασίας.

Το NEMESIS πάει ένα βήμα παραπέρα, αναπτύσσοντας ένα εκπαιδευτικό μοντέλο που προωθεί την ανάπτυξη δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας και κοινωνικής καινοτομίας λαμβάνοντας υπόψη τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν σε επίπεδο σχολείων αλλά και σε επίπεδο πολιτικής. Σε αυτό το πλαίσιο το έργο θα δημιουργήσει έναν μοντέλο που θα συμβάλει στην υλοποίηση των απαραίτητων αλλαγών και θα συνοδεύεται από συστάσεις πολιτικής που θα στοχεύουν στην ενίσχυση της επιχειρηματικής εκπαίδευσης. Επίσης θα διοργανώσει μια συζήτηση στρογγυλής τραπέζης όπου θα συζητηθούν όλα τα σχετικά ζητήματα. Εγγραφείτε στο newsletter μας για να μαθαίνετε όλα τα νέα μας!

Community – Researchers

Ερευνητές

Το NEMESIS είναι ένα έργο που χρηματοδοτείται από το ερευνητικό πρόγραμμα της ΕΕ, “Ορίζοντας 2020” και στοχεύει στην ενίσχυση της εκπαίδευσης και της καινοτομίας. Το έργο υιοθετεί τις αρχές της “Υπεύθυνης Έρευνας και Καινοτομίας” και προωθεί την ίση συμμετοχή όλων των εταίρων του έργου στη δημιουργία του εκπαιδευτικού μοντέλου NEMESIS.

Παρόλο που το έργο δεν έχει έντονο ερευνητικό χαρακτήρα, κάποια από τα παραδοτέα μπορούν να φανούν χρήσιμα σε ερευνητές που ασχολούνται με την εκπαίδευση ή / και την κοινωνική καινοτομία. Το έργο θα αναπτύξει ένα πλαίσιο μάθησης δεξιοτήτων κοινωνικής καινοτομίας, έναν οδηγό για την χρήση μεθοδολογιών και δραστηριοτήτων συν-δημιουργίας εκπαιδευτικού υλικού, μία καταγραφή και ανάλυση των αναγκών των εκπαιδευτικών στο συγκεκριμένο πεδίο καθώς και ένα σύνολο προτάσεων και συστάσεων που θα στοχεύουν στην προώθηση αλλαγών σε σχολεία και εκπαιδευτικά ιδρύματα ώστε να υιοθετηθούν καινοτομικές πρακτικές διδασκαλίας και μάθησης.

Αν θέλεις να αξιοποιήσεις το NEMESIS σαν πηγή πληροφοριών για τις ερευνητικές σου δραστηριότητες ή αν θέλεις να συμβάλλεις στις δικές μας δραστηριότητες, τότε επικοινώνησε μαζί μας. Μπορείς επίσης να γραφτείς στο newsletter μας και λαμβάνεις τα νέα μας.

 

“Ο βασικός μας στόχος είναι να αναπτύξουμε υλικό που θα βοηθήσει δασκάλους και μαθητές να ευαισθητοποιηθούν κοινωνικά, να αναπτύξουν δεξιότητες καινοτομίας και να ενισχύσουν τη συμμετοχή τους στη κοινωνία. Και αυτό θα το πετύχουμε μέσα από τα εργαστήρια συν- δημιουργίας όπου όλοι οι συμμετέχοντες θα είναι ίσοι συντελεστές στη διαδικασία της μάθησης.”

Αριστείδης Πρωτοψάλτης
Ερευνητής στο Πανεπιστήμιο Friedrich-Alexander Universität και συντονιστής του NEMESIS

Redes

Πού θα μας βρείτε

Footer


Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει της συμφωνίας επιχορήγησης αριθμ. 770348. Αυτός ο ιστότοπος αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του δημιουργού και ο Εκτελεστικός Οργανισμός Έρευνας ή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν.

© 2018 NEMESIS – Legal Notice