21 Feb 2018

Educational model – Cover

Βοηθάμε τους εκπαιδευτικούς να δημιουργήσουν εκπαιδευτικό υλικό

21 Feb 2018

Βοηθάμε τους εκπαιδευτικούς να δημιουργήσουν εκπαιδευτικό υλικό και πρακτικές που θα συμβάλουν στην κοινωνική ευαισθητοποίηση των μαθητών και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων καινοτομίας.

Leave a comment
More Posts
Comments