bg image

About – Cover

Φέρνουμε κοντά την εκπαίδευση και την κοινωνική καινοτομία για να ενδυναμώσουμε την γενιά του αύριο που θα φέρει την κοινωνική αλλαγή.

About – The project

Λίγα λόγια για το έργο

Το NEMESIS είναι ένα νέο εκπαιδευτικό μοντέλο που στοχεύει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων κοινωνικής καινοτομίας σε μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Πρόκειται για ένα ευρωπαϊκό έργο που συνδέει την εκπαίδευση και την κοινωνική καινοτομία. Το NEMESIS θα βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να παρέχουν όλα τα εφόδια στους μαθητές τους ώστε να γίνουν περισσότερο κοινωνικά ευαισθητοποιημένοι και να αναπτύξουν δεξιότητες καινοτομίας, ενισχύοντάς τους με τα εργαλεία και τις ικανότητες που θα χρειαστούν για να συμβάλουν στην αλλαγή της κοινωνίας.

Το έργο μας, που ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2017 και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιανουάριο του 2021, συνδυάζει καινοτόμα μαθησιακά μοντέλα, ανοικτές τεχνολογίες και συμμετοχικές σχέσεις και διαδικασίες. Κατά τη διάρκεια του έργου, οι συμμετέχοντες οργανισμοί (ερευνητές, φορείς κοινωνικής καινοτομίας, κοινωνικοί επιχειρηματίες και εκπαιδευτικοί) θα αναπτύξουν ένα παιδαγωγικό πλαίσιο μάθησης για την κοινωνική καινοτομία και μία άμεσα εφαρμόσιμη μεθοδολογία για σχολεία και άλλους εκπαιδευτικούς φορείς.

Το NEMESIS θα λειτουργήσει και ως σύνδεσμος μεταξύ μαθητών και κοινωνικών επιχειρηματιών, καθώς το έργο δημιουργεί μια ευρωπαϊκή κοινότητα κοινωνικών επιχειρηματιών πρόθυμων να συνεργαστούν με τους μαθητές και να τους καθοδηγήσουν στα project τους με πρακτικές ιδέες και συμβουλές. Ωστόσο, το έργο είναι κάτι περισσότερο από ένα απλό πρόγραμμα mentoring, καθώς η ενεργός συμμετοχή των κοινωνικών επιχειρηματιών είναι καθοριστική στη δημιουργία της συνολικής εκπαιδευτικής εμπειρίας. Επιπλέον, το έργο δημιουργεί μία ηλεκτρονική εκπαιδευτική πλατφόρμα στην οποία θα είναι διαθέσιμο προς όλους το εκπαιδευτικό υλικό που θα αναπτυχθεί. Επίσης μέσα από την πλατφόρμα θα διευκολύνεται η δικτύωση μεταξύ των εκπαιδευτικών και των κοινωνικών επιχειρηματιών. Τέλος, το NEMESIS θα επιχειρήσει να αντιμετωπίσει τα διοικητικά και γραφειοκρατικά εμπόδια που ενδέχεται να συναντούν οι εκπαιδευτικοί και οι διευθυντές των σχολείων όταν μπαίνουν στην διαδικασία να υιοθετήσουν καινοτόμα εκπαιδευτικά μοντέλα.

Το NEMESIS θα εφαρμοστεί, αρχικά, σε ένα περιορισμένο αριθμό σχολείων σε 5 Ευρωπαϊκές χώρες (Ισπανία, Πορτογαλία, Ελλάδα, Γαλλία και Ηνωμένο Βασίλειο) κατά την σχολική περίοδο 2018-2019. Στη συνέχεια, ένα δεύτερο πιλοτικό πρόγραμμα θα διεξαχθεί την επόμενη σχολική χρονιά (2019-2020) με την συμμετοχή ενός πολύ μεγαλύτερου αριθμού σχολείων, το οποίο θα βασιστεί σε ένα βελτιωμένο εκπαιδευτικό μοντέλο σύμφωνα με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης που θα λάβει χώρα κατά τη διάρκεια της πρώτη πιλοτικής περιόδου.

About – Objectives

Στόχοι

Μέχρι το τέλος του έργου, το NEMESIS αναμένεται να προσελκύσει περισσότερους από 200 κοινωνικούς επιχειρηματίες και φορείς κοινωνικής καινοτομίας. Θα δημιουργηθεί ένα μεγάλος αριθμός εκπαιδευτικού υλικού για εκπαιδευτικούς, που θα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, θεματικών περιοχών και εκπαιδευτικών στόχων. Επιπλέον, οι μαθητές αναμένεται να αναπτύξουν σε συνεργασία με τους κοινωνικούς επιχειρηματίες, τους δασκάλους και τους γονείς περισσότερα από 130 projects εστιασμένα σε κοινωνικά καινοτόμες λύσεις για την αντιμετώπιση σύγχρονων κοινωνικών προκλήσεων. Στόχος μας είναι η άμεση συμμετοχή 400 μαθητών και 100 εκπαιδευτικών στις δράσεις του έργου και η έμμεση επιρροή σε περισσότερους από 5.000 μαθητές και 2.000 εκπαιδευτικούς. 

1. Ανάπτυξη ενός εκπαιδευτικού πλαισίου για την καλλιέργεια δεξιοτήτων κοινωνικής καινοτομίας μέσω του συνδυασμού καινοτόμων παιδαγωγικών και μαθησιακών μοντέλων, ανοιχτών τεχνολογιών και συμμετοχικών σχέσεων και διαδικασιών.

2. Σχεδιασμός μίας νέας μεθοδολογίας που θα φέρνει σε επαφή μαθητές, δασκάλους, γονείς, κοινωνικούς επιχειρηματίες και φορείς κοινωνικής καινοτομίας για να συν-δημιουργήσουν εκπαιδευτικό υλικό και projects κοινωνικής καινοτομίας που θα δίνουν βιώσιμες λύσεις σε σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα.

3. Δημιουργία μίας ευρωπαϊκής κοινότητας κοινωνικών επιχειρηματιών και φορέων κοινωνικής καινοτομίας οπλισμένων με όρεξη και πάθος να συνεργαστούν και να δώσουν έμπνευση στους μαθητές, όπως επίσης και να δημιουργήσουν γέφυρες μεταξύ της εκπαιδευτικής κοινότητας και των φορέων καινοτομίας.

4. Δημιουργία μίας πλατφόρμας ανοικτής μάθησης με χρήσιμο υλικό για τους εκπαιδευτικούς που ενδιαφέρονται να εφαρμόσουν το μοντέλο ΝΕMESIS.

5. Παροχή χρήσιμων συμβουλών και λύσεων για την αντιμετώπιση των διοικητικών και γραφειοκρατικών εμποδίων ώστε να διευκολυνθεί η υιοθέτηση του μοντέλου.

About – Partners

Συμμετέχοντες οργανισμοί

Innovation in Learning Institute. Friedrich-Alexander Universität Erlangen Nürnberg (FAU) – Γερμανία

Το Institute for Learning Innovation (ILI) είναι το κέντρο ηλεκτρονικής μάθησης του Friedrich-Alexander-University Erlangen-Nürnberg (FAU), του δεύτερου μεγαλύτερου πανεπιστημίου της Βαυαρίας. Έχοντας στο δυναμικό του μία διεπιστημονική ομάδα περίπου 30 επιστημόνων, που μελετούν τις ανθρωπιστικές και τεχνολογικές επιστήμες, διερευνά και αναπτύσσει μεθόδους μάθησης βασισμένες στα ψηφιακά μέσα για μαθητές όλων των επιπέδων και ηλικιών.

To FAU είναι ο συντονιστής του έργου.
Yπεύθυνος έργου: Αριστείδης Πρωτοψάλτης
Email: Aristidis.Protopsaltis[at]ili.fau.de


STIMMULI for Social Change – Ελλάδα

Η STIMMULI είναι ένας ερευνητικός οργανισμός κοινωνικής καινοτομίας που εστιάζει στην ανάπτυξη και υλοποίηση έργων που έχουν κοινωνικό αντίκτυπο. Σχεδιάζει και αναπτύσσει νέες προσεγγίσεις, καινοτόμα έργα και αποτελεσματικές πρακτικές και εργαλεία για την ενίσχυση της κοινωνικής καινοτομίας και την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ πανεπιστημίων, επιχειρήσεων, μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων, κοινωνικών επιχειρήσεων και κρατικών φορέων.

Υπεύθυνη έργου: Ιωάννα Γαρέφη
Email: ioanna.garefi[at]stimmuli.eu


VALNALÓN: Ciudad Industrial del Valle del Nalón – Ισπανία

Η Valnalon είναι ένας κρατικός φορέας που αποτελεί τμήμα του Υπουργείου Απασχόλησης, Βιομηχανίας και Τουρισμού της Αστούριας, μιας πρώην βιομηχανικής περιοχής στη Βόρεια Ισπανία. Αποστολή της είναι η υποστήριξη startup επιχειρήσεων και η προώθηση της επιχειρηματικότητας στον τομέα της εκπαίδευσης ώστε να διευκολυνθεί η μετάβαση σε ένα νέο οικονομικό μοντέλο βασισμένο στην καινοτομία και τη γνώση.

Υπεύθυνος έργου:Iván Diego Rodríguez
Email: ivan[at]valnalon.com


Social Enterprise International – Ηνωμένο Βασίλειο

Με έδρα στο Η.Β. αλλά με παγκόσμια παρουσία, η SEI παρέχει εκπαίδευση και συμβουλευτικές υπηρεσίες στον τομέα των κοινωνικών επιχειρήσεων και των συνεταιριστικών και δημοκρατικών αρχών. Παρέχει επίσης εκπαίδευση για τα σχολεία που επιθυμούν να εισάγουν στην διδασκαλία τους θέματα κοινωνικής επιχειρηματικότητας και κοινωνικής οικονομίας.

Υπεύθυνος έργου: Cliff Southcombe
Email: cliff[at]socialenterprise.co.uk


ZEMOS98/ASOCCE – Ισπανία

H ομάδα των ZEMOS98 σχεδιάζουν διαδικασίες και μηχανισμούς για την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ ακτιβιστών, καλλιτεχνών, ακαδημαϊκών, κρατικών φορέων και μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων. Χρησιμοποιούν τη διαμεσολάβηση σαν εργαλείο για την ενεργοποίηση και ενδυνάμωση της κριτικής αντίληψης των πολιτών και της συμμετοχικής κουλτούρας, δημιουργώντας γέφυρες ανάμεσα στις κοινωνικές, πολιτισμικές και πολιτικές κοινότητες.

Υπεύθυνος έργου: Felipe González Gil
Email: nemesis@zemos98.org


European School Heads Association – Oλλανδία

Η ESHA είναι η Πανευρωπαϊκή Ένωση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων. Τα μέλη της ESHA αποτελούν εθνικές οργανώσεις διευθυντών και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων της πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Υπεύθυνος έργου: Fred Verboon
Email: fredverboon[at]gmail.com


Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας – Ελλάδα

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας είναι μία από τις δεκατρείς περιφερειακές διευθύνσεις εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας. Αρμοδιότητά της είναι να εφαρμόζει την εκπαιδευτική πολιτική και να συνδέει τους τοπικούς φορείς με τις κεντρικές υπηρεσίες και οργανισμούς.

Υπεύθυνος έργου: Nikos Amanatidis
Email: nickaman4[at]gmail.com


CEIP Los Albares – Ισπανία

Το Los Albares είναι ένα δημοτικό σχολείο με 30 δασκάλους και 485 μαθητές που βρίσκεται σε ένα χωριό κοντά στην Σαραγόσα. Πρόκειται για ένα δίγλωσσο σχολείο (Αγγλο-Ισπανικό) που λειτουργεί με καινοτόμες πρακτικές μάθησης.


Agrupamento de Escolas da Maia (AEMaia) – Πορτογαλία

Το AEMAIA είναι ένα συγκρότημα δημοσίων σχολείων που αποτελείται από δύο δημοτικά, ένα νηπιαγωγείο και ένα γυμνάσιο. Βρίσκονται στην πορτογαλική πόλη Maia και στο δυναμικό τους έχουν 270 δασκάλους και περίπου 2600 μαθητές.

Υπεύθυνη έργου: Aline Santos
Email: aline.santos[at]aemaia.com


Herringthorpe Junior School – Ηνωμένο Βασίλειο

Το Herringthrope Junior School έχει 13 καθηγητές και 360 μαθητές ηλικίας από 7 έως 11 ετών με διαφορετικό κοινωνικό υπόβαθρο. Πρόκειται για ένα πρότυπο σχολείο στον τομέα της επιχειρηματικότητας και των ψηφιακών τεχνολογιών μέσα από την ανάπτυξη και υλοποίηση βιωματικών δραστηριοτήτων και projects.


Les Têtes de l’Art – Γαλλία

Ο Les Têtes de l’Art είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που υποστηρίζει και προωθεί συμμετοχικές πρακτικές στην τέχνη μέσα από την ανάληψη δράσεων που βρίσκονται στο σταυροδρόμι του πολιτισμού, της άτυπης εκπαίδευσης και της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας.

Yπεύθυνος έργου: Sam Khebizi
Email: contact[at]lestetesdelart.fr


Healthapp – Iσπανία

Η HealthApp είναι μία startup επικεντρωμένη στην ανάπτυξη έξυπνων εργαλείων για τη βελτίωση των ιατρικών υπηρεσιών που υποστηρίζουν την αποκατάσταση των ασθενών μέσω εφαρμογών σε κινητά τηλέφωνα. Μέσα από την ανάπτυξη εξειδικευμένων και εύχρηστων εφαρμογών, η Healthapp εμπλέκει άμεσα τους ασθενείς στην διαδικασία της θεραπείας τους και τους συνδέει με επαγγελματίες στον τομέα της υγείας με απώτερο στόχο τη βελτίωση της επικοινωνίας και των σχέσεων μεταξύ ασθενών και θεραπευτών όσον αφορά την αντιμετώπιση χρόνιων ασθενειών. Μέσω της Healthapp παρέχονται δεδομένα και αναλύσεις σε πραγματικό χρόνο για την άμεση προσαρμογής της θεραπείας και των υπηρεσιών φροντίδας.

Υπεύθυνη έργου: Jordina Arcal
Email: info[at]bcnhealthapp.com


Generation Generous – Hνωμένο Βασίλειο

Η Generation Generous είναι μία online αγοραστική κοινότητα που συνδέει συνειδητοποιημένους καταναλωτές με επιχειρήσεις μόδας και με παγκόσμιους κατασκευαστές ρούχων, δίνοντάς τους την δυνατότητα να επαναπροσδιορίσουν τον τρόπο που παράγονται τα προϊόντα. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στο εμπόριο τσαντών που κατασκευάζονται από ανακυκλωμένο πλαστικό και υπό συνθήκες δίκαιου εμπορίου. Τα κέρδη από την πώληση των προϊόντων πηγαίνουν σε ανθρώπους που τα έχουν πραγματικά ανάγκη.

Υπεύθυνη έργου: Νατάσα Αθανασιάδου
Email: nma[at]generationgenerous.com


Μπορόυμε – Ελλάδα

Το Μπορούμε είναι μια Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία που καταπολεμά τη σπατάλη του περισσευούμενου φαγητού μέσα από την αναδιανομή του σε φορείς κοινωφελούς σκοπού σε όλη την Ελλάδα. Λειτουργεί ως κόμβος επικοινωνίας μεταξύ αυτών που μπορούν να δωρίσουν φαγητό και οργανισμών που έχουν ανάγκη για φαγητό όπως κοινωφελή ιδρύματα, συσσίτια κτλ. Από την ίδρυση του (2011) έως σήμερα έχει σώσει περισσότερες από 11 εκατομμύρια μερίδες φαγητού οι οποίες χορηγήθηκαν σε κοινωφελή ιδρύματα που στηρίζουν επισιτιστικά ευάλωτες ομάδες ανθρώπων.

Υπεύθυνοι έργου: Αλέξανδρος Θεοδωρίδης και Αλία Μοάτσου
Email: alex.theodoridis[at]gmail.com, amoatsou[at]gmail.com

Redes

Πού θα μας βρείτε

Footer


Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει της συμφωνίας επιχορήγησης αριθμ. 770348. Αυτός ο ιστότοπος αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του δημιουργού και ο Εκτελεστικός Οργανισμός Έρευνας ή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν.

© 2018 NEMESIS – Legal Notice