Δημιουργήστε αξία για την κοινότητα σας
project name

Δημιουργήστε αξία για την κοινότητα σας

Σε αυτό το project, μαθητές ηλικίας 12-13

description

Σε αυτό το project, μαθητές ηλικίας 12-13 ετών, έμαθαν πως να δημιουργούν αξία για κοινωνικές οργανώσεις στην κοινότητα τους. Ξεκίνησαν βλέποντας ένα φιλμ για διαφορετικές (κοινωνικές) οργανώσεις της πόλης τους, το οποίο έφτιαξαν μεγαλύτεροι μαθητές από το ίδιο σχολείο οι οποίοι είχαν επισκεφτεί αυτές τις οργανώσεις και είχαν εξερευνήσει τις ανάγκες τους. Βλέποντας αυτά τα φιλμ, οι μαθητές επέλεξαν μία οργάνωση για την οποία θα έκαναν κάτι. Αφού συζήτησαν τις ιδέες τους, ήρθαν σε επαφή με τοπικούς επιχειρηματίες στο πλαίσιο διαφορετικών συναντήσεων οι οποίοι τους βοήθησαν στον σχεδιασμό και τη στρατηγική τους.

Κατά τη διάρκεια του project, οι μαθητές παρουσίαζαν τα σχέδια τους στις οργανώσεις που είχαν επιλέξει να βοηθήσουν ώστε να λαμβάνουν σχόλια. Στο τέλος του project, παρουσίασαν τις λύσεις που ανέπτυξαν στις οργανώσεις, στους γονείς, στους δασκάλους και σε άλλους μαθητές.

Στο παρελθόν, οι μαθητές είχαν φτιάξει μία ιστοσελίδα με βίντεο που απευθύνονταν σε ηλικιωμένους σχετικά με το πως θα μπορούσαν να αναρτούν ψηφιακά τα παράπονα τους στην ιστοσελίδα του οργανισμού που διαχειριζόταν τις κατοικίες τους. Είχαν φτιάξει και ένα φυλλάδιο με αναλυτικές πληροφορίες για το πως οι ηλικιωμένοι θα μπορούσαν να δουν το βίντεο. Αυτό το project βοήθησε στην επίλυση ενός πραγματικού προβλήματος που είχε εντοπίσει ο οργανισμός διαχείρισης κατοικιών σχετικά με τα παράπονα των ηλικιωμένων για τις οικίες τους.


Τοποθεσία
Ουτρέχτη, Ολλανδία

Οργανισμοί
Γυμνάνιο- μαθητές πρώτης και τρίτης γυμνασίου
Μη κερδοσκοπικές οργανώσεις και οργανισμοί ( ένα γυμναστήριο, ένας οργανισμός διαχείρισης κατοικιών, ένα σχολείο, μία τράπεζα τροφίμων)
Τοπικοί επιχειρηματίες και ειδικοί

Σημαντικότερα σημεία
– Το πρόγραμμα βοήθησε στην ανάπτυξη δεξιοτήτων κοινωνικής καινοτομίας σε πραγματικές συνθήκες, δίνοντας τη δυνατότητα σε μαθητές να (συν)εργαστούν με και για κοινωνικές οργανώσεις.
– Τοπικοί επιχειρηματίες και ειδικοί συμμετείχαν βοηθώντας στα projects των μαθητών.
– Η εμπλοκή των ΜΜΕ συνέβαλε στη διάδοση του project στην τοπική κοινωνία, βοηθώντας τα σχολεία να έρθουν σε επαφή με επιχειρηματίες και ειδικούς που θα βοηθούσαν τους μαθητές.